BALAGE MUSIC SCHOOL

Ota Balage

ředitel školy
Hudební vojenská konzervatoř obor klarinet, skladba, klavír. Studium dirigování na AMU. Šéfdirigent v Hudebním divadle Karlín. Pedagog na Pražské konzervatoři. Pedagog na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Pedagog a vedoucí rockového oddělení na Mezinárodní konzervatoři.